Oudergesprekken

17-06-2020
Vanwege de Corona maatregelen mag er geen fysiek contact zijn tussen ouders en personeel van de school. Daarom zullen de oudergesprekken de komende tijd via Zoom of telefoon gevoerd worden. Via de leerkracht krijgt u meer informatie over het inplannen van de gesprekstijd.